Leden Wijkplatform Overvecht

Het Wijkplatform Overvecht heeft de volgende leden.
Naam Functie e-mail telefoon
Mohamed Altalhaoui - -
Kees van den Berg - -
Monique Diks penningmeester - -
Mustafa Erdogan bestuurslid - -
Wilhelmien Giessen bestuurslid - -
Rachid Harchaoui - -
Job Haug - -
Peter Hulshof p.hulshof@wijkplatformovervecht.nl -
Nourdy el Kashif - -
Ronald Kramer - -
Rami Ramou - -
Harm Schoonhoven secretaris - -
Kathelyn Spanjers - -
Els Wegdam voorzitter e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl 06 2243 9186
        Versie 2020-10-07 16:36.
Daarnaast heeft het Wijkplatform Overvecht een aantal adviseurs.
Naam Functie
Annette van den Bosch Trekker werkgroep Verkeer met BPO
Abdel Harchaoui Adviseur Wijkeconomie
        Versie 2020-04-22 12:32.