Talent in de Wijk

Om meer zicht te krijgen op de vraagstukken die bij wijkbewoners leven en hoe zij graag betrokken willen bij de wijk en het Wijkplatform, organiseerde het Wijkplatform Overvecht, samen met Bureau Labyrinth een enquête.

Door de  persoonlijke gesprekken die daar uit voort kwamen kregen wij meer zicht op de mate waarin wijkbewoners zich betrokken voelen bij hun omgeving/buurt, welke uitdagingen en verbeterpunten zij zien en welke rol zij kunnen en willen spelen bij een oplossing.

De meest genoemde onderwerpen waren afval, veiligheid en overlast. Daar zijn toen themagroepen ‘Schone Wijk’ en ‘Veilig Overvecht’ over gehouden.

Resultaten:  

  • ‘Schone Wijk’: meer wijkbewoners aanmoedigen om de buurt schoon te houden, meer bewustwording,  vaker schoonmaakacties opzetten met buurtbewoners en scholen daarbij betrekken.  
  • Veilig Overvecht: vereenvoudigen van de meldingsprocedure bij de politie, voorkomen dat jongeren het criminele pad op gaan.
  • Jongeren: hoe wordt voorkomen dat jongeren overlast veroorzaken. In de focusgroepen die met hen gehouden werden, droegen zij oplossingen aan zoals betere benuttingsmogelijkheden van de sportfaciliteiten, studiefaciliteiten, faciliteiten voor startende ondernemers, loopbaancoaching en zicht op een woning in Overvecht. Zij waren zeer bereid om daar zelf aan mee te werken.

Rapport Talent in de wijk (klik)

Talent in de Wijk