Dialoogavond Schone wijk Overvecht

In Overvecht zijn veel vragen en klachten over afval. Afval dat naast de containers geplaatst worden in plaats van er in. Zwerfvuil dat overal ligt.
Ligt dat aan de containers? Of aan de afvalbakken? Of staan bewoners er niet altijd bij stil wat de invloed op de omgeving is wanneer zij hun afval niet netjes opruimen?

In de wijkdialoogavond op woensdag 16 februari wordt er uitgebreid bij stil gestaan. Er zijn medewerkers van de gemeente en de woningcorporaties die hierover in gesprek gaan. Er is veel ruimte voor bewoners om vragen te stellen of suggesties mee te geven.

Wil je er meer over weten of wil je meepraten? Kom dan naar onze wijkdialoog! Deelnemen aan de digitale dialoogavond gaat via ZOOM. Meld je tijdig aan per email op
e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl
, dan ontvang je de link naar ZOOM de dag voor de dialoogavond.

Wanneer?
Datum: woensdag 16 februari; inloggen om 19.45 uur

Agenda dialoogbijeenkomst Schone wijk Overvecht
Tijd: 19.45 22.00 uur

Locatie: ZOOM

Vanaf 19.45 uur kunt u inloggen op Zoom met de link die u ontvangen heeft in de
ontvangstbevestiging van uw aanmelding

20.00 1 Opening door Els Wegdam
20.05 2 Janne van Malenstein, wijkambassadeur:
Licht het project Schoon van de wijkambassadeurs toe
20.15 3 Rembrandt Schaap, Hoofd Wijk & Service Overvecht:
Licht de rol van Wijk & Service toe
20.25 4 Rupert Faneyte, Schone Stad Coach:
Licht de taak van Schone Stad Coach toe
20.35 5 Handhaving:
Een van de wijkboa’s licht toe wat er aan handhaving gebeurt
20.45 6 Woningcorporaties,
Jos Traa, adviseur Leefomgeving Portaal, licht als een van de vertegenwoordigers van de woningcorporaties toe wat de woningcorporaties doen aan een schone leefomgeving van hun woningen
20.55 Pauze

21.00 7 Stellingen:
Er zijn vier stellingen waar bewoners op kunnen reageren
21.55 8 Conclusies

22.00 9 Sluiting

Naar aanleiding van de toelichtingen kunnen bewoners hun vragen/opmerkingen daarover in de chat zetten. Na elke de toelichting wordt een aantal van de vragen/opmerkingen behandeld.

Informatie: Els Wegdam, telefoon 06224 39 186 of e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl.
Aanmelden voor de zoomlink per email bij: info
@wijkplatformovervecht.nl

 

Dialoogavond Schone wijk Overvecht