welkom op de website van het wijkplatform overvecht

8 juni: Dialoog avond

Op deze avond staat op de agenda o.a. de bespreking van de Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht: waar zien wij de miljoenen terug in de wijk?

Klik hier voor alle stukken

Agenda en nieuws

Bouwontwikkelingen in Overvecht

Dialoogavond Bouwontwikkelingen in Overvecht: word je er (wel/niet) gelukkig van? Bekijk hier de presentatie. Overvecht, 28 april 2022 UITNODIGINGDialoogavond Bouwontwikkelingen in Overvecht: word je er (wel/niet) gelukkig van? In de […]

Verkiezingsdebat Overvecht

Verkiezingsdebat Overvecht op 2 maart 20.00 – 22.00 uur 21 februari 2022  Beste lezer,  Op 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Door op die dag je stem uit te brengen,  […]

Gezocht: lid of adviseur Wijkplatform Overvecht met kennis van de vastgoed sector.

Gezocht: lid of adviseur Wijkplatform Overvecht met kennis van de vastgoed sector. De komende jaren wordt er veel gebouwd in Overvecht. Er komen duizenden woningen bij en de gebieden rond […]

De Zilveren Watertoren

De Wijkraad Overvecht heeft in 2016 een onderscheiding ingesteld waarmee mensen die veel betekenen voor de wijkraad, gedecoreerd kunnen worden.
Een van de doelstellingen van de wijkraad en het wijkplatform is het vormen van ‘oren en ogen’ van de wijk richting de politiek. Dit kan zij echter niet alleen en heeft daar de hulp van vele betrokken Overvechters voor nodig.
Om onze dank richting deze mensen te kunnen uiten is een zilveren speld ontwikkeld in de vorm van de watertoren van Overvecht, hèt herkenningspunt van de wijk.
Lees hier (PDF) meer over de decoraties.

Een overzicht van de adviezen die de Wijkraad Overvecht in 2015 , 2016 , 2017 , 2018 en 2019 heeft uitgebracht aan B&W en de reacties van de gemeente daarop vindt u  HIER     

Het jaarverslag 2021 van de wijkraad Overvecht kunt u HIER lezen.

De Utrechtse Wijkraden zijn in 2002 ingesteld door een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders. Op 18 september 2002 werd de Wijkraad Overvecht feestelijk geïnstalleerd door wijkwethouder Marie-Louise van Kleef.

Op 4 maart 2004 werd de adviesfunctie van de Utrechtse wijkraden geformaliseerd in een gemeentelijke verordening.
Per 31 december 2019 werden de wijkraden opgeheven en per 1 januari 2020 werd het Wijkplatform Overvecht opgericht.

Het Bestuur van het Wijkplatform Overvecht vind het belangrijk om een aantal documenten van de voormalige Wijkraad toegankelijk te maken.

Deze documenten kun je hier vinden.