Archief

Hier vind je de notulen van onze wijkdialoogavonden, jaarverslagen en andere documenten.

DatumOnderwerpDocument
24-04-2024Verslag wijkdialoog woningbouwPDF
24-01-2024Verslag Overvecht VerandertPDF
12-12-2023Verslag Woonwensen onderzoekPDF
13-09-2023Presentatie Dialoogavond OmgevingsvisiePDF
13-09-2023Verslag Wijkdialoog OmgevingsvisiePDF
07-06-2023Verslag Dialoogbijeenkomst WPO veiligheidPDF
26-04-2023Verslag Wijkdialoog Betaald parkerenPDF
08-02-2023Notulen Verkiezingsdebat Provinciale StatenPDF
14-09-2022Notulen Wijkdialoog WelzijnswerkPDF
08-06-2022Dialoogavond Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht
PDF
11-05-2022Dialoogavond “Bouwontwikkelingen in Overvecht, word je er (niet/wel) gelukkig van?PDF
02-03-2022Verkiezingsdebat OvervechtPDF
16-02-2022Dialoogavond Schone Wijk OvervechtPDF
13-12-2021Dialoogavond gemeentelijk vastgoed in OvervechtPDF
08-11-2021Wijkavond economie in OvervechtPDF
30-06-2021Dialoogbijeenkomst NRU en Plan EinsteinkwartierPDF
17-05-2021Dialoogbijeenkomst Vaccinatiebereidheid in OvervechtPDF
29-03-2021Dialoogbijeenkomst VeiligheidPDF
08-03-2021Dialoogbijeenkomst Corona in OvervechtPDF
08-02-2021Dialoogbijeenkomst Omgevingsprogramma en WijkakkoordPDF
15-12-2020Verslag Dialoogbijeenkomst Mobiliteit en verkeerPDF
17-11-2020Verslag Dialoogbijeenomst Toekomst en Taltent (met jongeren)PDF
02-09-2020Verslag Dialoogbijeenkomst Samen voor OvervechtPDF
30-06-2020Verslag Dialoogbijeenkomst Aardgasvrij Overvecht-NoordPDF
26-05-2020Dialoogbijeenkomst Wijkplatform Overvecht De WerkplaatsPDF
14-04-2020Verslag Dialoogbijeenkomst Verkeersveiligheid en FietsenPDF
03-03-2020Verslag Wijkdialoog VeiligheidPDF
03-03-2020Verslag Wijkdialoog VeiligheidPDF
DatumOnderwerpDocument
2023Jaarverslag 2023Jaarverslag 2023
2022Jaarverslag 2022Jaarverslag-2022-Wijkplatform-Overvecht.pdf
2021Jaarverslag 2021Jaarverslag-2021-Wijkplatform-Overvecht-1.pdf
2020Jaarverslag 2020Jaarverslag-2020-Wijkplatform-Overvecht-1.pdf
DatumOnderwerpDocument
22-05-2024Zienswijze WPO op omgevingsvisie.PDF
22-05-2024Zienswijze werkgroep verkeer WPO en BPO op omgevingsvisie.PDF
16-5-2024Advies aan het BenW voor het woonwensenonderzoekPDF
27-02-2024Inspraakactie RIB VO school OvervechtPDF
12-12-2023Presentatie woonwensenonderzoekPDF
12-12-2023Factsheet woonwensenonderzoekPDF
12-12-2023WoonwensenonderzoekPDF
14-11-2023RIB voortgangsrapportages Samen voor OvervechtPDF
05-07-2023Visie- en missiedocumentPDF
22-05-2023Bezwaarbrief B&W kunstwerk in WatertorenparkPDF
09-05-2023Zienswijze betaald parkerenPDF
01-01-2023Reactie WPO en BPO op visie stadswaterPDF
01-12-2022Projectrapportage Talent in de WijkPDF
19-12-2022Brief aan Raadsleden na commissiedebat IvoordreefPDF
29-11-2022Inspreektekst Raadsinformatiebijeenkomst Ivoordreef PDF
29-11-2022Toelichting bij Inspreektekst Raadsinformatiebijeenkomst PDF
30-05-2022Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan IvoordreefPDF
02-02-2022Zienswijze Voorontwerp bestemmingsplan OvervechtPDF
01-02-2022Wijkakkoord OvervechtPDF
30-11-2021Reactie op Omgevingsprogramma OvervechtPDF
09-03-2021Inspraak reactie op RSU 2040PDF

De Wijkraad Overvecht heeft in 2016 een onderscheiding ingesteld waarmee mensen die veel betekenen voor de wijkraad, gedecoreerd kunnen worden.

Een van de doelstellingen van de wijkraad en het wijkplatform is het vormen van ‘oren en ogen’ van de wijk richting de politiek. Dit kan zij echter niet alleen en heeft daar de hulp van vele betrokken Overvechters voor nodig.
Om onze dank richting deze mensen te kunnen uiten is een zilveren speld ontwikkeld in de vorm van de watertoren van Overvecht, hèt herkenningspunt van de wijk.

Lees hier (PDF) meer over de decoraties.

Archief Wijkraad Overvecht

De Utrechtse Wijkraden zijn in 2002 ingesteld door een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders. Op 18 september 2002 werd de Wijkraad Overvecht feestelijk geïnstalleerd door wijkwethouder Marie-Louise van Kleef. Op 4 maart 2004 werd de adviesfunctie van de Utrechtse Wijkraden geformaliseerd in een gemeentelijke verordening.

Per 31 december 2019 werden de wijkraden opgeheven en per 1 januari 2020 werd het Wijkplatform Overvecht opgericht. Een overzicht van de adviezen die de Wijkraad Overvecht in 2015 , 2016 , 2017 , 2018 en 2019 heeft uitgebracht aan B&W en de reacties van de gemeente daarop vind je hier.