Archief

Hier vind je onze filmpjes, de notulen van onze wijkdialoogavonden, jaarverslagen, en andere documenten.

Kijk hier voor een pdf van de onderstaande tabel met een compleet overzicht van onze filmpjes.

Datum *Onderwerp dialoogavondLink
08-02-23Verkiezingsdebat Provinciale Staten in Overvechthttps://www.youtube.com/watch?v=Q5IYjf54Ozo
04-10-22welzijnswerk en de nieuwe armoedehttps://www.youtube.com/watch?v=nu4pxJD9jWM
07-06-22Maken we de wijk beter of maken we de bewoners beter?https://www.youtube.com/watch?v=DE1BSXHxkIg
16-02-22Schone Wijk Overvechthttps://www.youtube.com/watch?v=mtR1qFgLlYI
13-12-21Gemeentelijk vastgoed Overvechthttps://www.youtube.com/watch?v=JioLBPV6-UU
08-11-21dialoogavond wijkeconomiehttps://www.youtube.com/watch?v=gKsoCBdojLE
12-10-21Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)https://www.youtube.com/watch?v=CinTg0iECBg
07-09-21Einsteinkwartier, toekomstig derde centrum van de stadhttps://www.youtube.com/watch?v=Rg-rt85O_CQ
01-06-21dialoogavond vaccinatiebereidheidhttps://www.youtube.com/watch?v=wFP9Vj3-Fyg
29-03-21dialoogavond Veiligheidhttps://www.youtube.com/watch?v=OuW74GPOLt0
08-03-21dialoogavond over corona ook in Turks en Arabischhttps://www.youtube.com/watch?v=kQ019gVAlAU
08-02-21omgevingsprogramma Overvecht en het wijkakkoordhttps://www.youtube.com/watch?v=ZqVM2VNKQ0w
15-12-20prijsvraag verkeersveiligheid, het Mobiliteitsplan2040https://www.youtube.com/watch?v=7oyvOgwQ0t8
17-11-20Toekomst en talent, dialoog met jongerenhttps://www.youtube.com/watch?v=A6KjCvvx4-E
02-09-20Samen voor Overvechthttps://www.youtube.com/watch?v=usNUlzMwAUg
30-06-20Aardgasvrij Overvecht-Noordhttps://www.youtube.com/watch?v=kLbDF52zTl4
26-05-20De Werkplaats Overvechthttps://www.youtube.com/watch?v=XWtJqtZCETg
Toegift
05-10-21maquette Themadrevenhttps://www.youtube.com/watch?v=VMBXBZLYNfY
15-06-21De THEMA drevenhttps://www.youtube.com/watch?v=Vl5baVAG9C8
08-06-21De TIZA dreven in 2030. Hoe zien die eruit?https://www.youtube.com/watch?v=KwApBFHQpdg
07-01-20Wijkraadvergadering Transitieplan Aardgashttps://www.youtube.com/watch?v=zXSguNq4vgY
01-10-19Project Ohttps://www.youtube.com/watch?v=PCIDuEtKZyE
22-01-19Samen voor Overvechthttps://www.youtube.com/watch?v=e9oWrX9W4PY
06-11-18Wijkraadsvergadering Overvecht-Noord aardgasvrijhttps://www.youtube.com/watch?v=X2_R3tv6-CI
DatumOnderwerpDocument
08-02-2023Notulen Verkiezingsdebat Provinciale StatenPDF
14-09-2022Notulen Wijkdialoog WelzijnswerkPDF
08-06-2022Dialoogavond Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht
PDF
11-05-2022Dialoogavond “Bouwontwikkelingen in Overvecht, word je er (niet/wel) gelukkig van?PDF
02-03-2022Verkiezingsdebat OvervechtPDF
16-02-2022Dialoogavond Schone Wijk OvervechtPDF
13-12-2021Dialoogavond gemeentelijk vastgoed in OvervechtPDF
08-11-2021Wijkavond economie in OvervechtPDF
30-06-2021Dialoogbijeenkomst NRU en Plan EinsteinkwartierPDF
17-05-2021Dialoogbijeenkomst Vaccinatiebereidheid in OvervechtPDF
29-03-2021Dialoogbijeenkomst VeiligheidPDF
08-03-2021Dialoogbijeenkomst Corona in OvervechtPDF
08-02-2021Dialoogbijeenkomst Omgevingsprogramma en WijkakkoordPDF
15-12-2020Verslag Dialoogbijeenkomst Mobiliteit en verkeerPDF
17-11-2020Verslag Dialoogbijeenomst Toekomst en Taltent (met jongeren)PDF
02-09-2020Verslag Dialoogbijeenkomst Samen voor OvervechtPDF
30-06-2020Verslag Dialoogbijeenkomst Aardgasvrij Overvecht-NoordPDF
26-05-2020Dialoogbijeenkomst Wijkplatform Overvecht De WerkplaatsPDF
14-04-2020Verslag Dialoogbijeenkomst Verkeersveiligheid en FietsenPDF
03-03-2020Verslag Wijkdialoog VeiligheidPDF
03-03-2020Verslag Wijkdialoog VeiligheidPDF
DatumOnderwerpDocument
01-01-2023Reactie WPO en BPO op visie stadswaterPDF
01-12-2022Projectrapportage Talent in de WijkPDF
19-12-2022Brief aan Raadsleden na commissiedebat IvoordreefPDF
29-11-2022Inspreektekst Raadsinformatiebijeenkomst Ivoordreef PDF
29-11-2022Toelichting bij Inspreektekst Raadsinformatiebijeenkomst PDF
30-05-2022Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan IvoordreefPDF
02-02-2022Zienswijze Voorontwerp bestemmingsplan OvervechtPDF
01-02-2022Wijkakkoord OvervechtPDF
30-11-2021Reactie op Omgevingsprogramma OvervechtPDF
09-03-2021Inspraak reactie op RSU 2040PDF

De Wijkraad Overvecht heeft in 2016 een onderscheiding ingesteld waarmee mensen die veel betekenen voor de wijkraad, gedecoreerd kunnen worden.

Een van de doelstellingen van de wijkraad en het wijkplatform is het vormen van ‘oren en ogen’ van de wijk richting de politiek. Dit kan zij echter niet alleen en heeft daar de hulp van vele betrokken Overvechters voor nodig.
Om onze dank richting deze mensen te kunnen uiten is een zilveren speld ontwikkeld in de vorm van de watertoren van Overvecht, hèt herkenningspunt van de wijk.

Lees hier (PDF) meer over de decoraties.

Archief Wijkraad Overvecht

De Utrechtse Wijkraden zijn in 2002 ingesteld door een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders. Op 18 september 2002 werd de Wijkraad Overvecht feestelijk geïnstalleerd door wijkwethouder Marie-Louise van Kleef. Op 4 maart 2004 werd de adviesfunctie van de Utrechtse Wijkraden geformaliseerd in een gemeentelijke verordening.

Per 31 december 2019 werden de wijkraden opgeheven en per 1 januari 2020 werd het Wijkplatform Overvecht opgericht. Een overzicht van de adviezen die de Wijkraad Overvecht in 2015 , 2016 , 2017 , 2018 en 2019 heeft uitgebracht aan B&W en de reacties van de gemeente daarop vindt u hier.    

Overige documenten van de Wijkraad kun je hier vinden.