Dialoogavond Bouwontwikkelingen in Overvecht: word je er (wel/niet) gelukkig van?

Bekijk hier de presentatie.

Overvecht, 28 april 2022

UITNODIGING
Dialoogavond Bouwontwikkelingen in Overvecht: word je er (wel/niet) gelukkig van?

In de komende 20 jaar zullen er veel veranderingen in Overvecht komen. Deze moeten bijdragen aan wijkverbetering en bewoners moeten het beter krijgen: gezonder, gelukkiger, meer kansen, minder sociale problemen en een betere sociaaleconomische positie.

Er worden nog 5.000 woningen bijgebouwd. Er komen voorzieningen en bedrijfsruimtes bij. Er is veel gebaseerd op het plan Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en op het Omgevingsprogramma dat voor Overvecht wordt opgesteld. Er gaan participatieplannen opgesteld worden. Bent je nieuwsgierig of jij zo gelukkiger wordt?
Wil je er over meepraten?
Laat dan je stem horen!

Wanneer? Datum: woensdag 11 mei 2022. Inloop vanaf 19.30 uur
Waar? Johannescentrum, Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht, Zaal 10/11 1e etage

Agenda
19.30 Inloop

20.00 Opening

20.05 Uitleg over de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, het Omgevingsprogramma, Het
Masterplan Overvecht Centrum, het stationsgebied, Thema/TiZa dreven en
participatieprocedures voor bewoners met na elk onderwerp gelegenheid voor bewoners
om vragen te stellen of te reageren

21.15 Plenaire discussie

22.00 Sluiting en informeel napraten met een drankje

Aanmelden bij info@wijkplatformovervecht.nl
Te raadplegen documenten:

Wijkakkoord Overvecht

Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Omgevingsprogramma Overvecht

verlenging haalbaarheidsonderzoeken Thema en TiZadreven

Voor meer informatie

Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht

Telefoon: 06 224 39 186 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl

Bekijk hier de uitnodiging en bekijk hier de agenda

Bekijk hier de presentatie.

Bouwontwikkelingen in Overvecht