Dialoogavond Bouwontwikkelingen in Overvecht: word je er (wel/niet) gelukkig van?

Datum: Woensdag 8 juni 2022
Tijd: 20.00 22.00 uur. Inloop 19.30 uur

Locatie: Johannescentrum, Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht

Zaal 10/11 1e etage

Vooraf aanmelden per email bij e.wegdam
@wijkplatformovervecht.nl

Samen voor Overvecht is het project dat er voor moet zorgen dat Overvecht niet meer de slechtste
cijfers van alle wijken in de stad heeft. Het loopt vanaf 2018. De rapportage 2022 waarin de
resultaten staan is verschenen en wordt besproken. Een aantal van de hoofdpunten van de
resultaten worden gepresenteerd.

Wil je er over meepraten?
Laat dan je stem horen!

19.30 Inloop
20.00 1 Opening door Els Wegdam

20.05 2 Wat zien we terug?
Uitleg door Marco van den Berg, Manager wijkaanpak Samen voor Overvecht, licht de
samenstelling van het budget toe, de uitgaven in het afgelopen jaar en de resultaten

20.10 Vragen/reacties bewoners

20.20 3 Kenniskringen

De resultaatcijfers worden door onderzoekers van de gemeente besproken met een
groep van bewoners en professionals in de wijk, alvorens ze in de
voortgangsrapportage verwerkt worden. Jan Berno van Lochem, onderzoeker van de
afdeling Onderzoek en advies licht de functie van de kenniskringen en de invloed van
bewoners daarin, toe.

20.25 Vragen/reacties bewoners

20.35 4 Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
Plezierig wonen in een meer gemengde wijk is de eerste ambitie van Samen voor
Overvecht. Wat dit betekent voor de wijk en onze woningvoorraad wordt toegelicht
door Dick Boeve, Ruimtelijk Regisseur Overvecht.

20.40 Vragen/reacties bewoners

20.50 5 Buurtaanpak

De buurtaanpak Thema en TiZadreven is een voorbeeld van een succesvol project.
Wat maakt hier het succes in? En hoe duurzaam is dit succes? Zijn er meer
buurtaanpakken?

Marco van den Berg legt dit uit.

20.55 Vragen/reacties bewoners

21.05 Pauze

2

21.15 6 Plenaire discussie

21.45 7 Conclusies

21.50 8 Sluiting en informeel napraten met een drankje

Te raadplegen documenten
Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht 2022

Managementsamenvatting Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht 2022

Monitorrapportage Samen voor Overvecht 2022

infographic resultaten Samen voor Overvecht 2022

Informatie: Els Wegdam, telefoon 06224 39 186 of e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl.

Dialoogavond: De miljoenen voor Samen voor Overvecht: waar zien we ze in de wijk?