Dialoogavond: Welzijnswerk in de wijk nodig of overbodig?

Welzijnsorganisatie DOCK wil graag met de wijk in gesprek over hun aanbod aan activiteiten. Sluit het voldoende aan bij de behoeften? Welke zijn die behoeften? Momenteel is armoede een groot maatschappelijk probleem. Wat is die “nieuwe armoede” en wat kan DOCK in Overvecht ervoor betekenen? Dock kan de bewoners van Overvecht niet rijker maken, maar kan wel er wel aan bijdragen dat
armoede bespreekbaar wordt.
Er is veel ruimte voor bewoners om mee te praten en mee te denken.

Notulen dialoogavond: klik hier.


Kom je naar onze dialoogavond?

Wanneer? Datum: woensdag 14 september 2022. Inloop vanaf 19.30 uur
Waar? Buurtcentrum De Jager, Teun de Jagerdreef 1

Aanmelden bij: info@wijkplatformovervecht.nl

Agenda
19.30 Inloop

20.00 Opening

20.05 Doelstelling en taken DOCK

20.45 DOCK en de “nieuwe armoede”

21.00 Plenaire discussie

21.30 Sluiting en informeel napraten

Voor meer informatie

Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht

Telefoon: 06 224 39 186 Email:
e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl

Bekijk hier de uitnodiging en bekijk hier de agenda

Dialoogavond: Welzijnswerk in de wijk nodig of overbodig?