Inspreektekst Ivoordreef Raadsinformatiebijeenkomst 29-11-2022

“Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”

 

Beste Raadsleden,

Utrecht heeft onlangs na de klimaatcrisis ook de biodiversiteitscrisis uitgeroepen. In nagenoeg alle partijprogramma’s is groen en klimaatadaptatie een speerpunt. Vooral bij de grootste partij in deze raad. Enkele quotes uit allerlei verkiezingsprogramma’s. U zult de herkomst zelf wel herkennen:  

“We vergroten biodiversiteit; We vergroenen de leefomgeving; We spelen in op klimaatverandering

#DURFTEKIEZEN”

“Zo houden we de stad in de zomer koel.”

“Groen in de buurt maakt mensen gelukkiger.”

“We zorgen ervoor dat (woning)bouw in de stad niet leidt tot minder openbaar groen”

“Wij willen dat er in de komende vier jaar 16.000 bomen bij komen.  Want deze bomen zijn goed voor vogels.”

“We willen werken aan een stad die we met een gerust hart door kunnen geven aan volgende generaties.”

“Iedereen moet gezonde lucht kunnen inademen.”

Ook betaalbare huisvesting staat hoog op de agenda van alle partijen, is zo niet de topprioriteit. Enkele voor u vast herkenbare quotes:

“We moeten voorkomen dat onze stad een plek voor de ‘happy few’ wordt.”
“De meeste nieuwbouwprojecten hebben vooral peperdure woningen opgeleverd.”

“Bewoners die dat willen moeten in hun eigen buurt een andere geschikte woning kunnen vinden.”

“Koopwoningen zijn onbetaalbaar geworden in onze stad.”

“Er moet een balans tussen de grote vraag naar woningen en de leefbaarheid van de wijk.”

“Groei is geen doel op zich”.

Wij denken dat op de Ivoordreef een goed woningplan kan komen met behoud van het aantal geplande woningen en met behoud van de stedelijk groenstructuur, waarvan u allen zegt daar veel belang aan te hechten. Met behoud van de 67 bomen die nu op de kaplijst staan.

Het voorliggend bestemmingsplan voldoet daar niet aan. Het gaat pontificaal in tegen uw eigen vastgestelde groenbeleid van de groene stedelijke structuur versterken. Het gaat daarmee in tegen uw eigen groene beloftes aan de kiezers.

Het Wijkplatform wil u vooral oproepen om dit plan te toetsen aan uw eigen standpunten en vastgesteld gemeentebeleid zoals het geactualiseerde Groenstructuurplan.

Dat is ook het Gezond stedelijk leven beleid.

Het plan dat aan u voorgelegd wordt, staat daarmee in schril contrast, immers:

  • Wat is er gezond aan een buurt waar geen plek is voor bomen?
  • Wat is er gezond aan een woning op een hoek die aan alle kanten aan geluidhinder blootgesteld wordt?
  • Wat is er gezond aan flats zonder collectieve groene ruimte pal naast achtertuinen van benedenburen?
  • Wat is er gezond aan woningen die niet genoeg zonlicht krijgen?
  • Wat is er gezond aan een speeltuin langs een megadrukke weg?

Waar is in dit plan eigenlijk de ruimte voor doorstroming binnen Overvecht?

Die is er niet.

Ook Overvechters en Utrechters met een smallere of modale beurs zouden hier een huis moeten kunnen kopen.

Er worden hier geen woningen gebouwd waar bewoners van Overvecht die willen doorstromen écht behoefte aan hebben, zoals betaalbare eengezinswoningen en appartementen voor senioren.

Tot slot:

Een aangepast plan zou hetzelfde aantal woningen kunnen bevatten mét behoud van de 67 bomen en de groene strook. De keuze is er niet een tussen woningen óf bomen. Het kan samengaan, maar dan wel in een bijgesteld plan.

Het feit dat dit plan voor de Ivoordreef een lange voorgeschiedenis kent, mag geen excuus zijn om er dan maar mee in te stemmen. Zeker omdat dit plan en de concrete consequenties ervan pas een jaar geleden duidelijk zijn geworden en het bovendien zonder bewoners tot stand is gekomen.

Wij vragen u daarom met klem niet in te stemmen met dit bestemmingsplan. Dit is hét moment voor de raad om ervoor te zorgen dat we ten halve keren om niet ten hele te dwalen zodat er een plan komt dat de groene zone respecteert en wat wel écht klimaatbestendig, gezond en leefbaar is en waar daadwerkelijk doorstroming wordt mogelijk maakt. 

Inspreektekst Ivoordreef Raadsinformatie bijeenkomst (RIB) 29-11-2022