Verkiezingsdebat Provinciale Staten

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor een aantal onderwerpen die voor Overvecht van groot belang zijn, zoals openbare ruimte, groen, mobiliteit en openbaar vervoer.

Daarom vinden wij het belangrijk dat bewoners in contact kunnen komen met verschillende kandidaten. In dit debat zullen kandidaat-leden vertellen waar zij voor deze onderwerpen staan als het om Overvecht gaat. De deelnemende partijen zijn:  GroenLinks, VVD, ChristenUnie, Volt, DENK, Partij voor de Dieren, CDA, D66, BoerBurgerBeweging, Partij van de Arbeid en PVV.

Partijen gaan in debat over stellingen.  Als bewoner nodigen we je van harte uit om ook je mening te laten horen.

De stellingen die de kandidaten voorgelegd krijgen om over te debatteren zijn:

 1. Mobiliteit
  de Provincie Utrecht moet bereid zijn de portemonnee te trekken voor een ondertunnelde Noordelijke Randweg
 2. Bouwen
  De Provinciale Staten moeten  meer inzetten op woningbouw in kleinere gemeentes, zeker niet alleen in Utrecht en Amersfoort.
 3. Openbaar Vervoer
  de Provincie moet investeren in een transferium op Bedrijventerrein Overvecht en een snelle verbinding met Station Overvecht.
 4. Groen 
  de Provincie moet strenger bewaken dat groen groen blijft en indien nodig ingrijpen in bestemmingsplannen.

Wanneer?  Woensdag 8 februari 2023. Inloop vanaf 19.30 uur, start debat 20.00 uur.

Waar?          Johannescentrum, Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht. Zaal 10/11 1e etage

 

Agenda

19.30     Inloop met koffie etc.

20.00    Opening: wat ga jij de komende jaren voor Overvecht betekenen?

20.05    Per partij een pitch: Wat ga jij de komende jaren voor Overvecht betekenen?

20.10    4 stellingen met debat tussen partijen, waarbij bewoners ook partijen mogen bevragen

21.50     Slotpitch: waarom moet Overvecht op jou stemmen?

21.55     Afsluiting

22.00    Informeel napraten met een drankje

 

Meer informatie en aanmelden

Els Wegdam, secretaris/vicevoorzitter wijkplatform Overvecht

Telefoon: 06 – 224 39 186 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl

Verkiezingsdebat Provinciale Staten