Dialoogavond: Wat vind jij van betaald parkeren in Overvecht?

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten dat overal in Utrecht betaald parkeren ingevoerd wordt. Dus ook in Overvecht. Willen bewoners wel betaald parkeren in Overvecht? En als het er komt, wat vinden zij dan belangrijk? Daarover gaan wij in gesprek met bewoners om jullie mening op te halen om daar een “zienswijze” over in te dienen bij het College.

Dat doen we aan de hand van vijf stellingen. Er is tussen de stellingen gelegenheid voor de zaal om te reageren en na de stellingen is er voldoende ruimte om zelf nog onderwerpen aan te dragen.

De stellingen zijn:

  1. Als wij toch moeten gaan betalen voor parkeren, gebruik dan de opbrengst voor verbetering van de

    wijk (openbaar vervoer/transferium, beheer openbare ruimte etc.)
2. Randvoorwaarden voor Openbaar Vervoer eerst op orde, daarna pas invoering betaald parkeren.
3. De eerste parkeervergunning per huishouden in Overvecht is gratis.
4. Voor bereikbaarheid van winkels 2 uur gratis parkeren invoeren.
5. Gratis vergunning voor particuliere mantelzorgers en oppasfamilieleden die vóór 11 uur moeten beginnen.

Kom je ook naar onze dialoogavond? Dan graag aanmelden bij info@wijkplatformovervecht.nl

Wanneer?           Woensdag 26 april 2023. Inloop vanaf 19.30 uur
Waar?                 Johannescentrum, Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht. 1e etage zaal 10/11
Aanmelden bij:   info@wijkplatformovervecht.nl

Agenda
19.30    Inloop met koffie etc.
20.00    Opening door de voorzitter
20.10    Projectleider van de gemeente mw. Trix Aarts licht het besluit toe en vertelt hoe het in Overvecht gepland wordt
20.15    Toelichting door de voorzitter van het Wijkplatform
20.20    Discussie aan de hand van de vijf stellingen, die elk toegelicht worden door een lid van het Wijkplatform. Bij elke stelling krijgt de zaal het woord.
21.40    Plenaire discussie
21.55    Conclusies en afsluiting
22.00    Napraten met een drankje

Voor meer informatie
Els Wegdam, secretaris wijkplatform Overvecht
Telefoon: 06 – 224 39 186 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl

Wijkplatform Overvecht wil graag dat je je als bewoner bij ons aansluit om mee te praten, mee te denken en mee te doen in de wijk.

Dialoogavond: Wat vind jij van betaald parkeren in Overvecht?