Talent in de Wijk

Om meer zicht te krijgen op de vraagstukken die bij wijkbewoners leven en hoe zij graag betrokken willen bij de wijk en het Wijkplatform, organiseerde het Wijkplatform Overvecht, samen met Bureau Labyrinth een enquête.

Door de  persoonlijke gesprekken die daar uit voort kwamen kregen wij meer zicht op de mate waarin wijkbewoners zich betrokken voelen bij hun omgeving/buurt, welke uitdagingen en verbeterpunten zij zien en welke rol zij kunnen en willen spelen bij een oplossing.

De meest genoemde onderwerpen waren afval, veiligheid en overlast. Daar zijn toen themagroepen ‘Schone Wijk’ en ‘Veilig Overvecht’ over gehouden.

Resultaten:  

Rapport Talent in de wijk (klik)

Talent in de Wijk