Op 13 september jl. spraken bewoners met de gemeente over de Omgevingsvisie die in de maak is. Binnenkort volgt een verslag en filmpje van deze avond!

Hieronder de oorspronkelijke uitnodiging.

UITNODIGING Dialoogavond

Hoe gaat Overvecht er uitzien?

 

 

Wanneer?          woensdag 13 september 2023. Inloop vanaf 19.30 uur

Waar?                Johannescentrum, Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht. Zaal 10/11 1e etage
Aanmelden bij:  info@wijkplatformovervecht.nl

 

 

Momenteel wordt door de gemeente voor Overvecht uitgewerkt hoe de wijk er in het jaar 2040 uit ziet. Daarbij moeten ook keuzes gemaakt worden. Keuzes die gaan over groen, vervoer, klimaat en bouwplannen.

 

 

Wil je er meer over weten en jouw ideeën delen? Kom dan naar 13 september naar onze wijkdialoog hierover. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen en je mening te geven. Wijkwethouder Rachel Streefland is daarbij onze bijzondere gast.

 

 

Agenda

19.30  

Inloop met koffie etc.

20.00 

Opening door Sebastiaan Rood, voorzitter Wijkplatform Overvecht

20.05

Martine Sluijter, Ruimtelijk Regisseur Overvecht Gemeente Utrecht, licht toe wat de Omgevingsvisie gaat inhouden en waarom die opgesteld wordt.

20.15

Presentatie door Irmo Kaal, projectleider Omgevingsvisie Overvecht, over de resultaten van bewonersenquêtes die al gehouden zijn over de Omgevingsvisie.

Hij legt ook uit welke kansen er verder nog voor bewoners zijn om hun mening te geven.

20.30

Het Wijkplatform Overvecht houdt een eigen onderzoek naar de woonwensen van bewoners, die graag binnen de wijk wooncarrière willen maken. Els Wegdam van het Wijkplatform licht dit toe.

20.40    

Het Wijkplatform en het Bewonersplatform hebben een initiatief voor inrichting van de omgeving rond de Einsteindreef ontwikkeld. Annette van den Bosch (Bewonersplatform) en Arjen van Ree (Project O) lichten dit toe.

20.50

Pauze

21.00

Wat komt er in de uitgewerkte conceptversie van de Omgevingsvisie te staan? Gijs de Haan, ontwikkelaar van Posad Maxvan, licht dit toe. Aan de orde komt waar nu aan gedacht wordt om de geplande 5.000 nieuwe woningen te bouwen.

21.15

Discussie met alle aanwezigen over de plannen.

21.45

Irmo Kaal legt uit hoe het verder gaat met de uitvoering van de plannen

21.50

Afsluiting

22.00

Einde vergadering en gelegenheid om met een drankje na te praten

Voor meer informatie
Els Wegdam, secretaris/vicevoorzitter wijkplatform Overvecht
Telefoon: 06 – 224 39 186 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl

De wijkdialoog wordt georganiseerd door vrijwilligers van het Wijkplatform Overvecht. Als jij ook in Overvecht woont, kunnen wij daar je hulp goed bij gebruiken! Lijkt het je leuk mee te doen? Mail naar info@wijkplatformovervecht.nl.

 

Wijkdialoog Omgevingsvisie 13 september