Uitnodiging Dialoogavond: Hoe maakt de gemeente Overvecht veiliger?

Ondermijnende criminaliteit is in Overvecht regelmatig onderwerp van gesprek. De gemeente Utrecht heeft de nota “Grenzen stellen, perspectief bieden” daarvoor opgesteld. Wat merken wij daarvan in de wijk? Hoe werkt ondermijnende criminaliteit eigenlijk?

De veiligheidsfunctionarissen van de gemeente en de politie zijn aanwezig. Burgemeester Sharon Dijksma is onze bijzondere gast. Zij gaan met ons in gesprek.

Kom je ook naar onze dialoogavond? Er is veel ruimte om mee te praten.

 

Wanneer?          Datum: woensdag 7 juni 2023. Inloop vanaf 19.30 uur

Waar?                 Johannescentrum, Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht. Zaal 10/11 1e etage

Aanmelden bij: info@wijkplatformovervecht.nl

 

Agenda

19.30     Inloop met koffie etc.

20.00    Opening

20.10    Presentatie door Esther Jongeneel, Manager Veiligheid en Zorg afdeling Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Utrecht, van het beleid om te voorkomen dat jongeren een crimineel carrièrepad inslaan

20.30    Khalid el Baz, expert Persoonsgerichte Aanpak vertelt hoe jongeren vanuit een persoonsgericht traject naar een beter perspectief begeleid worden

20.45     Ontvangst Burgemeester Sharon Dijksma

20.50    De burgemeester licht problematiek en aanpak van ondermijnende criminaliteit in Overvecht toe

21.05     Pauze

21.15    Gesprek met de aanwezigen

21.40     Vertrek burgemeester

21.45     Wil je deelnemen aan de workshop “hoe herken je ondermijnende criminaliteit?” Arne Mooij, Gebiedsmanager Veiligheid Overvecht legt uit wat de workshop inhoudt en hoe je je kunt aanmelden

21.50     Wil je deelnemen aan de Kenniskringen Veiligheid? Arne Mooij legt uit wat dit inhoudt en hoe je je kunt aanmelden.

21.55     Sluiting en informeel napraten

Voor meer informatie

Els Wegdam, secretaris/vicevoorzitter wijkplatform Overvecht

Telefoon: 06 – 224 39 186 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl

Wijkplatform Overvecht wil graag dat je je als bewoner bij ons aansluit en lid wordt om mee te praten, mee te denken en mee te doen in de wijk.

Dialoogavond: Hoe maakt de gemeente Overvecht veiliger?