Dialoogavond over de NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) en het Plan Einstein woensdag 30 juni 2021

Klik hier voor het bericht

Klik hier voor de notulen

Klik hier voor de informatiesheet

Klik hier voor de presentatie

Dialoogavond over de NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) en het Plan Einstein woensdag 30 juni 2021

Let op: de datum is gewijzigd in verband met het EK-voetbaltoernooi.

Hoe moet het verder met de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)? De verschillende plannen die er geweest zijn om deze weg – die voor Overvecht van groot belang is – op te waarderen blijken niet haalbaar. Er wordt nu gezocht naar creatieve oplossingen. Wat vinden de bewoners?

Het tweede onderwerp deze avond is het Plan Einsteinkwartier dat het Wijkplatform en het Bewoners Platform Overvecht hebben gepresenteerd aan de gemeente. Zie 2021-03-09_Inspraak_RSU_2040_Wijkplatform_Overvecht_en_Bewonersplatform_Overvecht.pdf pagina 4 en 5.

Dit concept bevat ideeën voor het vergroten van de wijkeconomie, de toegankelijkheid via de NRU, de leefbaarheid van de wijk met cultuur en andere voorzieningen. Het kan een nieuw centrum gaan vormen voor Overvecht en zelfs voor de stad Utrecht.

Praat je mee?

Lees alvast het nieuws van RTV-Utrecht , AD-UN , Stadsblad en de Gemeente over de ontwikkelngen rond de NRU.

Deelnemen aan de digitale dialoogavond gaat via ZOOM. Meld je tijdig aan per email op e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl , dan ontvang je de link naar ZOOM.

Datum: woensdag 30 juni 2021.

Tijd: 20:00-22:00, inloggen vanaf 19:45.

Locatie: ZOOM online.

Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht
Telefoon: 06-2243 9186 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl

Agenda

20:00 Opening

20:05 Toelichting van de stand van zaken van de NRU door Adriaan van Doorn, Projectmanager NRU Gemeente Utrecht

20:10 Vragen aan Adriaan van Doorn

20:20 Toelichting onderzoek naar mogelijkheden voor de NRU door Gerard Broekstra, Projectmanager Royal Haskoning DHV

20:30 Vragen en discussie

21:00 Presentatie Plan Einsteinkwartier:
    – Verband met Mobiliteitsplan 2040, Ruimtelijke Strategie 2040 en NRU
    – Bewoners en participatie
    – Plan Einsteinkwartier door en voor Overvechters

21:25 Vragen en discussie over Plan Einsteinkwartier

22:00 Sluiting

 

Dialoogavond over de NRU en het Plan Einstein wo 30 juni 2021