Wijkdialoog Omgevingsvisie 13 september

  Op 13 september jl. spraken bewoners met de gemeente over de Omgevingsvisie die in de maak is. Binnenkort volgt een verslag en filmpje van deze avond! Hieronder de oorspronkelijke […]

Gezocht: nieuwe leden!

Gezocht: nieuwe leden! Ben jij betrokken bij onze wijk? Heb jij goede ideeën of ben je geïnteresseerd in wat er allemaal speelt en vind je hetbelangrijk dat bewoners gehoord worden? […]

Zienswijze betaald parkeren

Zienswijze betaald parkeren We dienden een zienswijze in op het voornemen om vanaf 2026 ook in Overvecht betaald parkeren in te voeren. Lees onze zienswijze hier.

Dialoogavond: Hoe maakt de gemeente Overvecht veiliger?

Uitnodiging Dialoogavond: Hoe maakt de gemeente Overvecht veiliger? Ondermijnende criminaliteit is in Overvecht regelmatig onderwerp van gesprek. De gemeente Utrecht heeft de nota “Grenzen stellen, perspectief bieden” daarvoor opgesteld. Wat […]

Talent in de Wijk

Talent in de Wijk Om meer zicht te krijgen op de vraagstukken die bij wijkbewoners leven en hoe zij graag betrokken willen bij de wijk en het Wijkplatform, organiseerde het […]

Dialoogavond: Wat vind jij van betaald parkeren in Overvecht?

Dialoogavond: Wat vind jij van betaald parkeren in Overvecht? Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten dat overal in Utrecht betaald parkeren ingevoerd wordt. Dus ook in Overvecht. Willen […]

Dialoogavond: Hoe (on-)veilig Is Overvecht?

Dialoogavond: Hoe (on-)veilig Is Overvecht? De onveiligheid in Overvecht is regelmatig onderwerp van gesprek. Het belangrijkste onderwerp is dan de ondermijnende criminaliteit. De gemeente Utrecht heeft de nota “Grenzen stellen, […]

Verkiezingsdebat Provinciale Staten

Verkiezingsdebat Provinciale Staten Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor een aantal onderwerpen die voor Overvecht van groot belang […]

Inspreektekst Ivoordreef Raadsinformatie bijeenkomst (RIB) 29-11-2022

Inspreektekst Ivoordreef Raadsinformatiebijeenkomst 29-11-2022 “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald” Beste Raadsleden, Utrecht heeft onlangs na de klimaatcrisis ook de biodiversiteitscrisis uitgeroepen. In nagenoeg alle partijprogramma’s is groen […]

Notulen Dialoogavond: Welzijnswerk in de wijk nodig of overbodig?

Notulen Dialoogavond: Welzijnswerk in de wijk nodig of overbodig? PDF versie van de Notulen, klik hier. Notulen: Dialoogavond Welzijnswerk in de wijk nodig of overbodig?                                          Buurtcentrum De Jager, […]